Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskningsnätverk

Forskarseminarier

Bokreleaser