Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskarseminarier

Bokreleaser

Gästföreläsningar

  • PRENUMERERA PÅ CEMFORS NYHETSBREV
  • Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018
  • Forskningsseminarium 20 Februari: Afro-Punk Will "the People Resist"? - Nafeesa Nichols
  • Forskningsseminarium 13 mars - "Defend Europe and Love your Folk"