Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Bokreleaser

Lions of the North: Sounds of the New Nordic Radical Nationalism

Benjamin Raphael Teitelbaum presenterar sin studie Lions of the North: Sounds of the New Nordic Radical Nationalism på CEMFOR den 12 september. Discussant: Heléne Lööw och Tomas Lundström.
Tid och plats presenteras senare.

Abstract:
Often labeled "neo-Nazis" or "right-wing extremists," radical nationalists in the Nordic countries have always relied on music to voice their opposition to immigration and multiculturalism. These actors shook political establishments throughout Sweden, Denmark, and Norway during the 1980s and 1990s by rallying around white power music and skinhead subculture. But though nationalists once embraced a reputation for crude chauvinism, they are now seeking to reinvent themselves as upstanding and righteous, and they are using music to do it. Lions of the North explores this transformation of anti-immigrant activism in the Nordic countries as it manifests in thought and sound. Offering a rare ethnographic glimpse into controversial and secretive political movements, it investigates changes in the music nationalists make and patronize, reading their puzzling embrace of lite pop, folk music, even rap and reggae as attempts to escape stereotypes and craft a new image for themselves. Lions of the North not only exposes the dynamic relationship between music and politics, but also the ways radical nationalism is adapting to succeed in some of the most liberal societies in the world.

Boklista

Homonationalism

Hur blev samhällets mest föraktade ett rosa kapital och en symbolisk maktfaktor. Genom intervjuer med queeraktivister, forskare och nationalistiska bögar tar boken upp hur kampen för hbtq-personers rättigheter får en instrumentell betydelse när nationalistiska rörelser i Europa brännmärker samhällets nya ”andra”: migranter, flyktingar och muslimska grupper.
Abstract

Ras och vithet - Svenska rasrelationer igår och idag

Abstract
Innehållsförteckning

100 % kamp Rättigheter och kulturarv (antologi)
I denna antologi har tolv forskare och aktivister valt ut ett kampområde som de antingen själva varit del av och agerat i eller som de ägnat sig åt inom sin forskning. De medverkande aktivisterna är alla aktiva i samtida rättighetskamper och bidrar med aktuella inifrånperspektiv av kamp; det handlar om samers, dövas, transpersoners rättigheter, om funktionsrätt och om hbtq­kamp.
Mer information
Innehållsförteckning
Kapitlet: Dags att berätta transpersoners historia

50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 (bokkatalog)
För ett år sedan gjordes  ett upprop till civilorganisationer, arkiv och museer om att komma in med uppslag, material eller förslag på vilka rättighetskamper i Sverige vi alla behöver bli påminda om i en tid då mänskliga rättigheter är hotade. 
Mer information

The Nazi-Fascist New Order for European Culture
Författare: Benjamin G. Martin