Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasism och välfärd, 11-13 oktober 2017

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet med stöd av Riksbankens jubileumsfond, bjuder in till 2017 års nationella konferens i rasismforskning på temat rasism och välfärd. Den tredje dagen samarrangeras med Antirasistiska akademien.

Huvudtalare:

 • Professor Philomena Essed (Antioch University)

 • Lektor Claudia Mosquera Rosero-Labbé, föreståndare vid Department of Social
  Work, Universidad Nacional de Colombia.

 • Professor David Theo Goldberg, föreståndare, Humanities Research Institute, University of California.

 • Lektor Julia Suárez-Krabbe, Language and Learning, Department of Arts and Communications, Roskilde University.

Panelsamtal:

 • Välfärd för vem? Rasism, kön, klass.

 • Rasism och den svenska modellen.

 • Förorten, segregationen och välfärdens rasifiering.

Workshops, rundabordsamtal och seminariesessioner:

 • Specifika områden, såsom rasism inom hälsa, sjukvård, politik, arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning.

 • Ämnesspecifika perspektiv, såsom juridiska, historiska, språkvetenskapliga perspektiv på rasism och välfärd.

 • Teoridrivna perspektiv, såsom biopolitiska, postkoloniala, diskursanalytiska, queerteoretiska, med flera, perspektiv på rasism och välfärd.

Konferensen startar onsdagen den 11 oktober kl. 09.00. Anmäl dig senast den 1 oktober i länken nedan. Antalet platser är begränsade. Konferensen är avgiftsfri. Luncher betalas av deltagarna om inte annat anges.

Välkommen att lyssna och delta i diskussionerna! 

Konferensprogram

Anmälningsformulär