Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet bjuder in till 2017 års nationella konferens i rasismforskning på temat rasism och välfärd.

Huvudtalare

  • Professor Philomena Essed (Antioch University)

  • Professor Santiago Castro-Gomez (Universidad Santo Tomás de Bogotá)

Panelsamtal

  • Välfärd för vem? Rasism, kön, klass.

  • Rasism och den svenska modellen.

  • Förorten, segregationen och välfärdens rasifiering.


Workshops, rundabordssamtal, och seminariesessioner

Vi välkomnar förslag med fokus på:

  • Specifika områden, såsom rasism inom hälsa, sjukvård, politik, arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning.

  • Ämnesspecifika perspektiv, såsom juridiska, historiska, språkvetenskapliga perspektiv på rasism och välfärd.

  • Teoridrivna perspektiv, såsom biopolitiska, postkoloniala, diskursanalytiska, queerteoretiska, med flera, perspektiv på rasism och välfärd.

Call for papers