Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Uppsala universitet kraftsamlar kring rasismforskning

2017-02-03

Samhället står idag inför utmaningen att hantera en situation med ökat antal flyktingar, ökande rasism och viktiga vägval för förbättrad integration. Uppsala universitet inrättar nu Forum för mångvetenskapligt forskning om rasism för att bidra med ökad kunskap inom detta område.

Pressrealese