Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

CEMFORforskare kritiserar illa underbyggd rapport om islamism i Sverige

2017-03-06

Söndagen 26 februari offentliggjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige författad av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani.

Rapporten innehåller allvarliga anklagelser om utpekade organisationer och personer utan att underbygga utsagorna med hänvisning till kontrollerbara källor. Då MSB också har uppdraget att lära ut vikten av källkritik är det särskilt bekymmersamt att myndigheten låter publicera en rapport som okritiskt förmedlar rykten och konspirationsteoretiska resonemang. I vetenskapsbloggen Religionsvetenskapliga kommentarer kritiserar 23 forskare, däribland professor Mattias Gardell, rapporten för osaklighet i forskning.