Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Om oss

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samordnar bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

CEMFOR erbjuder forskare och forskarstuderande som intresserar sig för rasismrelaterad problematik en dynamisk forskarmiljö med egen finansiering och forskartjänster, gynnsam för koordination av projekt, teori- och metodutveckling och utbildningen av kommande generationer rasismforskare.

Administrativ personal

Vetenskaplig ledare - Professor Mattias Gardell.
Vetenskaplig ledare - Professor Irene Molina.
Föreståndare - Per-Erik Nilsson.
Kommunikatör - Jeannette Escanilla.

Styrelsen

Professor Irene Molina, ordförande (samhällsvetenskapliga fakulteten).
Universitetslektor Önver Cetrez (teologiska fakulteten).
Universitetslektor Sandra Friberg (juridiska fakulteten).
Universitetslektor Oscar Pripp (historisk-filosofiska fakulteten).
Forskare Christina Kullberg (språkvetenskapliga fakulteten).
Professor Anna Carita Evaldsson (fakulteten för utbildningsvetenskaper).
Doktorand Madelene Persson (doktorandrepresentant).

Internationellt vetenskapligt råd