Professor Irene Molina föreläser om "Klass, kön och etnicitet i den svenska staden" på Akademiska sälskapets årsmöte

2019-02-20

Efter Akademiska sälskapets årsmöte den 13 mars,  föredrar Professor Irene Molina (CEMFOR) om ”Klass, kön och etnicitet i den svenska staden: ett intersektionellt perspektiv”.

- Irene Molina är professor i kulturgeografi verksam på Institutet för bostads och urbanforskning, IBF, samt vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet. Hennes forskning berör maktförhållanden i rummet. Hennes senaste publikation är bokkapitlet ”Planning for Patriarchy? Gender Equality in the Swedish Modern Built Environment” I antologin från 2018: The Routledge Companion to Modernity, Space and Gender, med Alexandra Staub (red.) Akademiska sällskapet.