Sakkunniga forskare på migrationsområdet vid svenska universitet och högskolor går samman i ett remissvar på regeringens förslag att förlänga den ”tillfälliga” asyllagen.

2019-04-02

Förlängningen av lagen om tillfälliga begränsningar av uppehållstillstånd bör stoppas. Det anser ett 60-tal forskare från elva lärosäten, bl a Patricia Lorenzoni, forskare från CEMFOR, Uppsala universitet, i ett remissyttrande.

– När lagen drevs igenom skedde ingen riktig konsekvensanalys, vilket motiverades med att det var ett nödläge. Nu har det gått tre år. Vi ser svåra negativa effekter av lagen som forskare redan då förutspådde. Läget är idag ett helt annat än 2015. Men den forskningsexpertis som finns tas inte tillvara, vilket är mycket allvarligt, säger Patricia Lorenzoni, forskare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, UU, och en av initiativtagarna.

– I grunden handlar det om att Sverige måste leva upp till EU:s asylprocedurdirektiv och andra konventioner vi ratificerat. En demokratisk rättsstat kan inte hålla sig med lagar som sägs vara tillfälliga, men som fortsätter att gälla långt efter det att den situation som motiverade dem har upphört. Avslutar Patricia Lorenzoni.

Läs remissyttrandet här