"Jämlikhetsdata laddad fråga inom Akademin" - Professor Irene Molina ger sin syn på saken i Tidningen Curie

2019-04-25

Vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, har forskare kartlagt afrosvenskars situation på arbetsmarknaden genom att utgå från folkbokföringsregistret.

Professor Irene Molina vid CEMFOR svarar:

- Jag tycker ändå att det är ljusår bättre än att använda enkäter. Metodologiskt är registerdata svårslaget eftersom vi får den totala bilden. Med enkäter har vi alltid ett bortfall och de besvaras av människor på ett subjektivt sätt, säger Irene Molina, en av forskarna bakom studien.

Hela artikeln kan läsas här

Rapporten ANTISVART RASISM OCH DISKRIMINERING PÅ ARBETSMARKNADEN hittar du här